Studio III Norge

Studio3 tilbyr veldokumentert metodikk for å forebygge og takle utfordrende atferd hos personer med autisme og utviklingshemning. Low Arousal metoden benyttes i 12 land, og vokser i utbredelse. I Norge administreres og kvalitetssikres kursene av Stiftelsen SOR/Studio3 Norge.

 

 

Daglig leder
Jarle Eknes
tlf 90 75 86 85 

Besøksadresse: Diakonhjemmet høgskole, 3. etasje, Diakonveien 14, Oslo
Postadresse:Stiftelsen SOR, c/o Diakonhjemmet høgskole, PB 184 Vinderen, 0319 Oslo
Fakturaadresse:Stiftelsen SOR c/o ASR Accounting AS, Rakkestadveien 1, 1814 Askim

e-post