Planlagte kurs og konferanser

Tidspunktet for de neste konferansene er planlagt for flere år fremover. Sett gjerne av tid i kalenderen for å delta på disse.

Alle SOR-konferanser skal gi gode faglige, sosiale og kulturelle opplevelser.
SOR har arrangert konferanser om levekår for mennesker med utviklingshemning i 60 år!

Low arousal -forebygging og håndtering av utfordrende atferd

3 dagers kurs om Low arousal forebygging og håndtering av utfordrende atferd kan bestilles til ditt tjenestested. Praktisk kurs. Evidensbasert tilnærming, skånsomme og nyttige strategier som legger vekt på verdighet og effektivitet.

For å bidra til best mulig læringseffekt gjennomføres kursene i grupper på 10-16 deltagere. Dette sikrer individuell veiledning til den enkelte kursdeltager. Undervisningen gis gjennom tre dager.
Kursene tilbys over hele landet, og kursholderne reiser ut for å holde kursene i nærheten av tjenestestedet.

Low Arousal kurs holdes fortrinnsvis for ett tjenestested om gangen. Det forutsettes at linjeleder deltar på kurset, slik at bruken av metoden blir kvalitetssikret i etterkant av kurset.

[Arkiv]


 

Daglig leder
Jarle Eknes
tlf 90 75 86 85 

Besøksadresse: Diakonhjemmet høgskole, 3. etasje, Diakonveien 14, Oslo
Postadresse:Stiftelsen SOR, c/o Diakonhjemmet høgskole, PB 184 Vinderen, 0319 Oslo
Fakturaadresse:Stiftelsen SOR c/o ASR Accounting AS, Rakkestadveien 1, 1814 Askim

e-post

 

Spesialkonsulent
Trude Stenhammer
tlf 97 10 54 03