Planlagte kurs og konferanser

Tidspunktet for de neste konferansene er planlagt for flere år fremover. Sett gjerne av tid i kalenderen for å delta på disse.
Alle SOR-konferanser skal gi gode faglige, sosiale og kulturelle opplevelser.

SOR har arrangert konferanser om levekår for mennesker med utviklingshemning i 60 år!

Low arousal -forebygging og håndtering av utfordrende atferd

3 dagers kurs om Low arousal forebygging og håndtering av utfordrende atferd kan bestilles til ditt tjenestested.

[Arkiv]


 

Daglig leder
Jarle Eknes
tlf 90 75 86 85 

Besøksadresse: Diakonhjemmet høgskole, 3. etasje, Diakonveien 14, Oslo
Postadresse:Stiftelsen SOR, c/o Diakonhjemmet høgskole, PB 184 Vinderen, 0319 Oslo
Fakturaadresse:Stiftelsen SOR c/o ASR Accounting AS, Rakkestadveien 1, 1814 Askim

e-post

 

Spesialkonsulent
Trude Stenhammer
tlf 97 10 54 03