Vestby Kunstforening

Vestby Kunstforening (VKF) ble stiftet i 1979 og er en aktiv forening som øker medlemsmassen. Foreningens arbeid er basert på frivillig, ulønnet innsats og er partipolitisk uavhengig. Formålet til VKF er å fremme interesse og forståelse for kunst ved å arrangere utstillinger, foredrag og kunstturer. VKF legger vekt på å profilere kunstnere innenfor Vestby kommune, men formidler også informasjon om arrangementer utenfor kommunen. I løpet av juni/juli arrangerer VKF sin årlige sommerutstilling i Seilforeningens lokaler i Son, og førjulsutstilling holdes i begynnelsen av november. VKFs arrangementer vil også bli lagt til andre steder i kommunen.
 

MEDLEMSFORDELER

Som medlem får du rabatt ved innkjøp av kunstverk over kr. 5000,- ved foreningens ordinære salgsutstillinger. Medlemskontingent må være innbetalt og registrert i god tid før utstillingen åpner. Ved innramming av bilder, malerier, fotografier og broderier får du 15 % rabatt av Rammemakeriet, Kolåsveien 2, 1555 Son. Tlf. 64959700 eller 92403097. Vi ønsker deg velkommen som medlem.
Medlemskontigenten er kr. 250,-/år for personer og kr 500,- for bedrifter.  

ADRESSE/BANK/ORGANISASJON

Vestby Kunstforening, Postboks 161       1541 Vestby
Organisasjonsnummer                             986520597
Bankkontonr. KONTINGENT OG DRIFT      10802420310
 
                    
                                             
Vedtak i konstituerende møte 05.03.2014 (valg på årsmøtet 25.02.14):
 
Styret i VKF 2014-2015 består av:
 
Leder: Ellen Marie Rode Skaflestad
Nestleder:  Owe Bjune Baann 
Sekretær:   Inger Randem
Kasserer :  Marianne Andreassen
Styremedlem: Elisabeth Skovholt
Styremedlem: Ikke valgt
Styremedlem: Ikke valgt 
Varamedlem: Inger Brit Lea
Varamedlem:  Hanne Søyland  

               


 

 TIDLIGERE STYRELEDERE 

2009

ELISABETH KLEVEN/Hvitsten

2008

RAGNHILD BOGSTRAND/Son

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Levert av WebSite AS