Nytt funn Åpen Yngelråte

I forbindelse med gjennomføring av overvåkingsprogrammet kan Mattilsynet melde om at det er gjort et nytt funn av Åpen Yngelråte. Funnet er gjort etter uttak av en miljøprøve (svaberprøve) i lokaler knyttet til drift av en bigård i Grimstad. Prøven ga et svakt positivt utslag. Metoden som benyttes er svært sensitiv, og utgjør et viktig verktøy i bekjempelsen av sykdommen.
Dette er den eneste positive prøven for Melissococcus plutonius så langt i 2017.

>>les mer