Falp-møte på Radisson Blu Royal Garden Hote møterom Brattøtal tirsdag 5. februar kl. 18.30

 

Program for FALP møte tirsdag 5. mars.

 

18.30 – 20.15 (inkl. Pause):

 

Avmaktsmedisin?

 

Miniseminar om utfordringene og samarbeidet rundt kroniske smertepasienter

 

***Utfordringsbildet sett fra to  fastleger     

Harald Sundby / Finn Høivik

 

***Nasjonalt kompetansesenter for smerter og sammensatte lidelser / Smertesenteret.: Hvem er vi og hva driver vi med? 

Petter Borchrewinck og Isabel Haugrønning

 

***Utfordringsbildet sett fra Smertesenteret

Borchrevink / Haugrønning

 

***Hva ønsker fastlegene fra Smertesenteret, og hva ønsker Smertesenteret seg fra fastlegene? Og hvordan spille hverandre gode?

Plenumsdialog

 

***»Friskliv og mestring» presentasjon av et nytt behandlingsalternativ for denne gruppen

Sissel Nygård Pedersen

 

***Samhandlingsreform 2.0? Orientering om lege- til lege samarbeidsgruppen St. Olav / Trondheim kommune

Finn Høivik

 

Finn Høivik og Harald Sundby er fastleger ved Kalvskinnet legesenter

Petter Borchrewinck er anestesilege, prof. dr. Med. Og avd. Leder for Smertesenteret

Isabel haugrønning er fastlege, Granåsen legesenter, for tiden sykehusår på Smertesenteret

Sissel Nygård Pedersen er aktivitetskoordinator, Friskliv og mestring

 

Alle er velkommen til tapas i Prins Olav Grill etter den faglige delen av møtet!

 


Tilbake