Falp-møte på Radisson Blu Royal Garden Hotel tirsdag 7. november kl. 18.30

 

Kjære alle allmennleger! Da er det tid for nytt FALP-møte.

 

18.30 - 19.40  Foredrag: LIVET I KROPPSKLEMMA

Kari Løvendahl Mogstad er fastlege ved Munkholmen Legesenter. 

Hun ga i vår ut boken KROPPSKLEMMA, på forlaget Cappelen Damm. Boken omhandler hvordan det er å være barn og ungdom i dag, i et samfunn med et enormt kroppspress og perfeksjonsjag. Både i boken, og i foredragene sine,  henvender hun seg til foreldre, og andre voksne som jobber med barn og unge, og som er engasjert i deres liv på ulike måter. Velkommen til et tankevekkende og lærerikt foredrag, som også er nyttig i en fastleges hverdag!

Det blir også muligheter for å kjøpe et signert utgave av boken Kroppsklemma på Falp-møtet.

 

19.40 - 19.55 Kaffepause

 

19.55 - 20.15 Nasjonalt kompetansesenter for rus og psykisk helse ved sykepleier Gretha Evensen. Orientering om kommunens sitt ansvar og hvor vi kan henvende oss.

 

20.15 - 20.30 Kristine Pape, postdoktor og forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for          medisin og helsevitenskap, NTNU, vil orientere om et større forskningsprosjekt som ser på press i helsetjenesten, og hvorav en del skal ta for seg arbeidspress på fastlegen. De gjennomfører i høst en studie med gruppeintervjuer av fastleger og helsesekretærer "Opplevelse av arbeidspress i fastlegepraksis - gruppeintervjer med fastleger og helsesekretærer"


Tilbake