Nidaroskongressen Logo
Nidaroskongressen Banner
 
 

Klikk på kursnummer for nærmere informasjon om kurset
Mandag Åpningssesjon kurs nr.: 1701
Tirsdag Plenumsforedrag: Gitterceller og hjernens posisjoneringssystem v/ May-Britt Moser kurs nr.: 1702
Onsdag Plenumsforedrag: Digital health: Navigating towards meaningful and sustainable solutions
v/ Harris Lygidagis
kurs nr.: 1703
Torsdag Plenumsforedrag av Nidarosprisvinner kurs nr.: 1704