Nidaroskongressen Logo
Nidaroskongressen Banner
 

Klikk på tittelen for nærmere informasjon om kurset
Tirsdag 17. oktober Allmennmedisin og jazzimprovisasjon
Kurset er avlyst på grunn av liten interesssse
kurs nr.: 1723
Onsdag 18. oktober Vold i nære relasjoner kurs nr.: 1724
Torsdag 19. oktober Frie foredrag kurs nr.: 1725
Fredag 20. oktober HMS på legekontoret kurs nr.: 1726
Mandag 16. oktober Helserett
Kurset er avlyst på grunn av liten interesssse
kurs nr.: 1727
Tirsdag 17. oktober Førerkort kurs nr.: 1728
Tirsdag 17. oktober Normaltariffen kurs nr.: 1729
Onsdag 18. oktober Regnskap, skatt og praksisdrift kurs nr.: 1730